TOY EIGHT トイエイト

Soalan Lazim

Siapakah TOYEIGHT?
TOYEIGHT ialah sebuah syarikat pendidikan Jepun berdasarkan sistem edutainment.
Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang kami di sini.
Siapakah yang boleh menyertai bengkel ini?
Kanak-kanak yang berumur 3 hingga 5 tahun.
Adakah perkhidmatan ini boleh dipercayai?
  • TOYEIGHT memperkembangkan perkhidmatan ini dengan kerjasama universiti dan pakar terkemuka di Malaysia.
  • Pencapaian perkembangan adalah berdasarkan penilaian terdahulu dari seluruh dunia.
Mengapakah data akan direkodkan?
Kami akan menyimpan data untuk tujuan analisis bagi mencipta laporan anak anda. Jika anda tidak ingin menerima laporan, data akan dipadamkan.
TOYEIGHT telah melaksanakan dasar keselamatan dan langkah teknikal untuk melindungi data peribadi anda menurut keperluan undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi yang berkenaan.
Adakah penyertaan ini berisiko?
Tidak.
Apakah yang berlaku jika anak saya tidak boleh menyertainya?
Sila maklumkan kepada sekolah anda.
Apakah bahasa yang tersedia?
Aktiviti bengkel akan dijalankan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.